Thương hiệu Whittard – tuyển chọn từ những nguồn chất lượng nhất

Thương hiệu Whittard hợp tác với Ethical Tea Partnership – Hiệp hội trà đạo đức, tổ chức thành viên phi lợi nhuận, làm việc với các nhà sản xuất chè và các công ty trà để cải thiện tính bền vững của ngành công nghiệp trà từ năm 1997. ETP đảm bảo những yếu tố như: 

 • Tính bền vững của trà
 • Cuộc sống của công nhân trồng trà
 • Môi trường sản xuất trà

 

Các vườn chè của Whittard  thường xuyên được giám sát và đánh giá bởi ETP, hiệp hội sẽ kiểm tra các vườn trà theo các tiêu chuẩn sau:

Cuộc sống của những người lao động

 • Việc làm được lựa chọn tự do
 • Tự do kết nối với nhau
 • Không sử dụng lao động trẻ em
 • Lương công bằng
 • Giờ làm việc hợp lý
 • Không phân biệt 
 • Việc làm thường xuyên
 • Đảm bảo các thủ tục kỷ luật và khiếu nại

Sự bền vững

 • Hệ thống quản lý môi trường
 • Bảo tồn đất, hệ sinh thái và nước
 • Quản lý chất thải
 • An toàn hóa chất nông nghiệp
 • Sử dụng năng lượng

 

ETP đào tạo cho nông dân trồng chè, sức khỏe và quản lý môi trường, đồng thời hợp tác với các tổ chức từ thiện để giải quyết các vấn đề địa phương như buôn bán trẻ em, tiền lương. Hiệp hội đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa lương hiện tại và lương đủ sống ở Malawi xuống 20%, và làm việc với UNICEF để thành lập các Ủy ban bảo vệ trẻ em quan trọng ở các vùng chè.

Công việc của ETP tập trung vào các bất động sản trà và kinh doanh trà. Đối với trà trái cây và thảo mộc, các nhà cung cấp của Whittard làm việc theo Ethical Trading Initiative Base Code – Sáng kiến thương mại có đạo đức, đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm của Whittard được sản xuất theo cách bền vững.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *